Zmiany czynników ryzyka i spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia – badanie Framingham Heart ad

Zdarzeniom przypisano diagnozę i datę zgodnie ze standardowymi kryteriami19 przez zespół lekarzy, którzy spotykali się regularnie przez 34 lata badania Framingham Heart Study, które są omówione w tym raporcie. Pełne informacje na temat układu sercowo-naczyniowego i stanu życiowego były dostępne dla wszystkich członków trzech kohort. Ostry zawał serca uznano za potwierdzony, gdy zmiany w seryjnych elektrokardiogramach wskazywały na ewolucję zawału. Począwszy od 1956 r. Jako dowód zawału serca przyjęto zapis szpitalny wykazujący wzrost poziomu aminotransferazy w osoczu do co najmniej 60 U na litr wraz z długotrwałym niedokrwiennym bólem w klatce piersiowej w wywiadzie. Read more „Zmiany czynników ryzyka i spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia – badanie Framingham Heart ad”