Charakterystyka uczestników badania na temat HIV

width=300Łącznie 1203 lekarzy zajmujących się HIV dostało ankietę od naszego zespołu (n = 514) lub od dostawcy medycznego zajmującego kierownicze stanowisko w swojej instytucji w zakresie chorób zakaźnych lub w ich klinice HIV (n = 689). Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 21%. Uczestnicy pochodzili z 35 stanów i Dystryktu Kolumbii. W każdym stanie było średnio 7 uczestników. Czternaście stanów nie miało uczestników; zostały rozdzielone równomiernie między ekspansją Medicaid a statusem niewyzwolenia. Nie zebrano danych o tych, którzy nie odpowiedzieli na pytania ankiety. Ośmiu uczestników (3%) odpowiedziało tylko na pytania demograficzne i pytania dotyczące ich źródeł wiedzy ACA. Biorąc pod uwagę, że dało to <5% brakujących danych, zostały one wyłączone ze wszystkich innych analiz.
[więcej w: playernotes wot, olx krzeszowice, ekstubacja ]